Nếu bạn đang sinh sống tại Mỹ thì bạn có thể liên hệ mua hàng trực tiếp chi nhánh của Kềm Nghĩa tại địa chỉ 10712 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92843 . Phone:  1-714-636-3558 . Email:  sales@nghiacorporation.com.
Website mua hàng trực tuyến.
https://www.nghiacorporation.com/